Pharmaline

Pharmaline is een moderne GMP-bereidingsapotheek die voorziet in apotheekbereidingen voor de openbare apotheek. Het volledige assortiment omvat officinale (voorraad-) bereidingen als ook magistrale (ad hoc, individuele-) bereidingen op naam van de patiënt.

Het assortiment varieert van crèmes en zalven, capsules en tabletten, druppels en vloeistoffen, injecties en infusen en injectabilia zoals elastomeerpompen en medicatiecassettes.

Pharmaline heeft een strategische visie op ziekenhuisapotheekbereidingen en oriënteert zich op dienstverlening en levering van bereide geneesmiddelen aan het ziekenhuis.

Voor dit doel heb ik als Consultant a.i. een marktanalyse uitgevoerd naar de behoefte aan bereidings-ondersteuning van ziekenhuisapotheken en naar de activiteiten van regionale groot-bereiders.

De categorieën geneesmiddelenbereidingen waarop ik mij heb gericht betroffen voornamelijk:

  • steriele- en niet-steriele voorraadproducten
  • voor toediening gereedgemaakte medicatie (VTGM)

Naast ziekenhuisapothekers en hun medewerkers behoorden ook medisch specialisten op de afdelingen OK en IC tot de doelgroep. De verzamelde gegevens heb ik verwerkt in een rapport en gepresenteerd aan het management team.