Apotex

Apotex Nederland maakte tot voor kort deel uit van Canada’s gelijknamige, grootste farmaceutische bedrijf. Dankzij eigen registraties en de productie van generieke geneesmiddelen in Leiden (Rx, OTC / Private Label) draagt Apotex in belangrijke mate bij aan beschikbare, betrouwbare en betaalbare farmaceutische zorg.

Als Product- / Project Manager Pharma a.i. maakte ik deel uit van het team ‘Marketing & Portfolio’. In deze functie ondersteunde ik collega’s van de afdeling verkoop via interne projecten en operationele marketing acties gericht op ziekenhuis- en openbare apothekers. Projecten en activiteiten bestonden uit:

  • strategievorming en de uitwerking van plannen gericht op leveringen in de eerste- en tweede lijn.
  • het tot Eenheid Aflever Geschikt (EAG) maken van gnm. voor intramuraal gebruik
  • het samenstellen van een kernassortiment flaconverpakkingen voor GDS-apotheken (‘Baxteraars’) gekoppeld aan de in gebruik name van een ‘state-of-the-art’ flaconverpakkingslijn.
  • het adviseren over portfoliorationalisatie op basis van in kaart gebrachte registraties
  • samenwerking met Apotex’ reclamebureau voor assortimentsoverzichten, advertenties, banners, displays, mailingen en andere promotionele uitingen
  • correspondentie met klanten over leverings- of bruikleenovereenkomsten en bestellijsten voor displays
  • het voor de interne organisatie schrijven van  nieuwsbrieven, een werkinstructie voor ‘contracting’ en van productspecificaties voor barcodering.

Hiernaast was ik verantwoordelijk voor het wekelijkse werkoverleg met collega’s van commercie en al naar gelang de projecten, voor projectteamoverleg.

Voor de genoemde werkzaamheden werkte ik samen met de Marketing & Portfolio Officer Pharma en met de collega’s van Verkoop, Customer Srvice en Regulatory Affairs.

Over mijn werkzaamheden rapporteerde ik aan de Marketing & Portfolio Manager